Enter your keyword

Regulamin Karty Podarunkowej

Z nami jesteś bezpieczna! Regulamin Karty Podarunkowej
 1. Karta podarunkowa jest ważna tylko w formie drukowanej – wydanej przez salon “Lunula” przy ul. Woronicza 30A, lok. 1, 02-640 Warszawa, Polska.
 2. Kartę podarunkową można nabyć bezpośrednio w salonie lub zamówić przez internet (przez formularz kontaktowy lub mailowo).
 3. Płatność za kartę można zrealizować wcześniejszym przelewem lub gotówką na miejscu w salonie (w zależności od wcześniejszych ustaleń).
 4. Aby nabyć kartę ogólną (wypełnianą długopisem na miejscu) należy udać się do salonu.
 5. Aby nabyć kartę spersonalizowaną należy wcześniej skontaktować się z działem marketingu przez formularz kontaktowy na stronie lub wysyłając maila na adres: kamila@kosmetyka-lunula.pl
 6. W zgłoszeniu mailowym lub przez formularz należy zawrzeć następujące informacje:
  – imię i nazwisko osoby dla której dedykowana będzie karta podarunkowa
  – kwota lub konkretny zabieg/usługę na którą będzie wystawiona karta
  – sposób odbioru karty
  – sposób płatności (odbiór osobisty – gotówka lub przy wysyłce – przelew)
 7.  Sposoby odbioru karty podarunkowej:
  – odbiór osobisty w salonie (po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru)
  – wysyłka pocztą – list polecony priorytet  – 10 zł
  – wysyłka kurierem – 20 zł
 8. Wysyłkę realizujemy w przeciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty.
 9. Każda wysłana karta zapakowana jest w elegancką kopertę.
 10. Przy wysyłce karty podarunkowej kurierem/pocztą (płatność przelewem) paragon zostanie wystawiony po zakończonym zabiegu/usłudze.
 11. Przy odbiorze karty podarunkowej osobiście – paragon zostanie przekazany wraz z kartą.
 12. Ważność karty podarunkowej to 3 miesiące od dnia wydania (data wpisana na karcie).
 13. Karta podarunkowa jest bezzwrotna po 7 dniach od zakupu.

Polityka prywatności

Zasady korzystania i zamawiania Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe.

Drogi Użytkowniku!

Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Twoich danych w związku z Twoim zainteresowaniem/kontaktem z  Kosmetyką Lunula. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, a w razie wątpliwości, prosimy o kontakt!

Przypominamy, że administratorem Państwa danych jako użytkowników jest Kosmetyka Lunula – Violetta Lange z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla Warszawy, NIP: 5272066501.

Możesz skontaktować się z nami:
listownie: Kosmetyka Lunula – Violetta Lange, ul. Woronicza 30A lok. 1, 02-640 Warszawa, Polska
mailowo: kamila@kosmetyka-lunula.pl
korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie KONTAKT.

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Ci prawo prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Przypominamy również, że Twoje dane przetwarzamy w celach:

 • związanych z działaniem strony kosmetyka-lunula.pl,
 • wykonania zabiegu w salonie Kosmetyka Lunula – Violetta Lange,
 • marketingowym, realizowanym na podstawie opcjonalnej, dodatkowej zgody za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail (newsletter).

Celem działania Kosmetyki Lunula jest wykonanie usługi na jak najwyższym poziomie oraz dbanie o bezpieczeństwo i komfort użytkownika.  Podanie danych w kontakcie z Kosmetyką Lunula jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by skorzystać z usług firmy.

Twoje dane w ramach Kosmetyki Lunula przetwarzamy samodzielnie. Jeżeli jednak dokonujesz rezerwacji usługi przez system lavito.pl dane przekazujemy – do tego właśnie systemu. W przypadku newslettera możemy korzystać z usług innych podmiotów, realizujących jego wysyłkę na nasze zlecenie i w związku z tym przekazywać do nich Twoje dane. Nie przekazujemy natomiast danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.

Dane w ramach Kosmetyki Lunula przetwarzamy bezterminowo – do momentu twojej chęci usunięcia ich z naszej bazy. Wyjątek stanowią Karty Klienta wypełniane przed wykonaniem zabiegu/usługi. Karta klienta jest założona przede wszystkim w celu zabezpieczenia obu stron. W każdej chwili masz prawo do wglądu w kartę w obecności właściciela firmy oraz do złożenia prośby o otrzymanie jej kopii.

Jeżeli zdecydujesz się wnieść o usunięcie Twoich danych, usuniemy je w terminie 14 dni od zgłoszenia.

I. Administrator danych osobowych:

Kosmetyka Lunula – Violetta Lange, ul. Woronicza 30A lok. 1, 02-640 Warszawa, NIP: 5272066501

II. Dane osobowe

§ 1

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Kosmetykę Lunula. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
 2. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Kosmetykę Lunula są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 3. Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 2

 1. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: system rezerwacji wizyt online – lavito.pl, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym strony, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych a także operatorzy płatności.

§ 3

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
 2. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 4

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych przez Kosmetykę Lunula. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

§ 5

 1. Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 6

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

 

III.  Środki techniczne stosowane przez Administratora

§ 7

 1. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

IV. Inne

§ 8

 1. Z uwagi na charakter usług realizowanych za pośrednictwem Kosmetyka Lunula, jeśli Użytkownik wyraża życzenie z nich skorzystać, ma obowiązek korzystania z usług pod autentyczną tożsamością.

§ 9

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kamila@kosmetyka-lunula.pl